Kerkese per oferte Droni


Description

Fondacioni ALCDF, në kuadër të zbatimit të projektit “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, kërkon të bleje një paisje Dron për monitorimin e zonave të mbrojtura me specifikimet teknike si në dokumentin bashkangjitur:


https://docs.google.com/document/d/1UlckW_q0BhfMMBsibNDoIhtwcyTdok2n 

  • Region:

    • Tirane

More News & Updates