Takimi i dytë me Këshillin e Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë te Mavrovës

Me date 29.03.2024 u mbajt takimi i dytë Këshilli të Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë te Mavrovës në kuadër të procesit të diskutimit të gjetjeve, zonimit, strategjive të studimit të valorizimit, që është një nga hapat e planit të menaxhimit të këtij parku, që mbështetet nga Global Conservation, MED dhe Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifi...

Vazhdimi aktiviteteve te monitorimit të zonave të mbrojtura nga ndërhyrjet ilegale, projekti PONT

Vazhdon mbështetja e veprimtarive monitoruese në masivin e mbrojtur Sharr-Korab.Mbështetja për aktivitetet e monitorimit të zonave të mbrojtura nga ndërhyrjet ilegale, kontrollin e territorit dhe identifikimin dhe vezhgimin e zjarreve apo risqeve të tjera natyrore, është një nga veprimtaritë kryesore të punës së administradës së Parqeve Kombëtare.P...

Kerkese per oferte Droni

Fondacioni ALCDF, në kuadër të zbatimit të projektit “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, kërkon të bleje një paisje Dron për monitorimin e zonave të mbrojtura me specifikimet teknike si në dokumentin bashkangjitur:https://docs.google.com/document/d/1UlckW_q0BhfMMBsibNDoIhtwcyTdok2n 

Tryezë e rrumbullakët me studjuesit, shkencëtarët, organizata të shoqërisë civile dhe specialist të zonave të mbrojtura në masifin Sharr-Korab.

Tryezë e rrumbullakët me studjuesit, shkencëtarët, organizata të shoqërisë civile dhe specialist të zonave të mbrojtura në masifin Sharr-Korab.Sharr-Korab është i bukur në cdo stinë, prandaj edhe për promovuesit e turizmit, ky njihet edhe si Shtegu i ngjyrave. Në Mavrovën e mbulur me borë, me 5 Mars 2024, u mbajt tryeza e rrumbullakët, me pjesëmarr...

Takim me organizatat ne mbrojtjen e vlerave te biodiversitetit në zonat e mbrojtura nё masivin malor Sharr -Korab

Tryezë e rrumbullakët pёr tё vlerësuar nevojat për bashkërendim të punës kërkimore me ato menaxheriale, pёr mirё-menaxhimin e Zonave Mbrojtura (ZM) në masifin Sharr-Korab.Në Peshkopi u mbajt me 1 Mars 2024, tryeza e rrumbullakët, me pjesëmarrjen e individëve dhe organizatave që kontribojnë me hulumtime apo punë kërkimore shkencore në mbrotjen e vl...

Takimi i parë ndër-kufitarë të Partnerëve Strategjik për qeverisjen e mirë të zonave të mbrojtura të masivit malorë Sharr-Korab.

Fondacioni ALCDF në kuadër të programit PONT – Prespa Ohrid Nature Trust, me datë 19 Dhjetor 2023, organizoi në Tiranë, takimin e parë ndër-kufitarë të Partnerëve Strategjik për qeverisjen e mirë të zonave të mbrojtura të masivit malorë Sharr-Korab.Sharr-Korab i shtrirë në zonat e mbrojtura të Parkut Kombëtar të Sharrit në Kosovë, Parku Kombëtar i...

Takime me komitetet e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Dibër dhe Kukës ne kuader te projektit te financuar nga PONT

Organizohen takimet me komitetet e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Dibër dhe Kukës.Me datë 7 Dhjetor 2023, në Prefekturën e Qarkut Dibër nën drejtimin e Prefektit Z. Nexhbedin Shehu u mbajt takimi i komitetit te menaxhimit të Zonave të Mbrojtura e thirur me iniciativën e ALCDF, për të diskutuar dhe analizuar mënyrën e funksionimit të deritanis...

Request for offer(s): Ref. No: EA_043/2.1 & 2.2

Request for offer(s): Ref. No: EA_043/2.1 & 2.2Type of services: Services Provider expertise for identification of needs and opportunitiesfor joint activities with PA offices technical staff, and researchers, in Sharr-Korab PA's target area.Description of servicesAlbanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in partnership with localorgani...

Takim me Drejtori i Përgjithshëm, z.Artur Kala te Agjencisë Kombëtare të Pyjeve ne kuader te zbatimit te projektit nga PONT

Në Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithshëm, z.Artur Kala, priti përfaqësuesit e Fondacionit #ALCDF, Znj.Lindita Manga, Drejtore e këtij Fondacioni dhe Z. Besnik Alku, Menaxher Projekti.Në takim u diskutua rreth Projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndërkufitare në malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-...

Kerkese per oferte, Dizenjim dhe printim për materiale informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese.

Fondacioni ALCDF, në kuadër të zbatimit të projektit “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, kërkon të përgatisë materiale të ndryshme informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me firmë dhe vulë, në zarf të mbyllur të vulosur, dorazi, pranë zyrave të...

Promovimi i nismes "Margegaj pa mbetje"

RTSH eshte televizioni kombetare Shqiptare, i cili ka promovuar nismen "Margegaj pa mbetje" ne nje nga kronikat e saja ne RTSH 24. IPA Cross-border Cooperation Programme Montenegro - AlbaniaRegionalna razvojna agencija/RDA Bjelasica, Komovi, ProkletijeZero Waste Montenegrohttps://www.youtube.com/watch?v=WuH0HksgAcI

Takimi 1 i grupit te koordinimit dhe operimit te Zonave te Mbrojtura nder-kufitare në masivin malor Sharr-Korab ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Mbahet takimi i parë i Grupit të Koordinimit dhe Operimit të Zonave të Mbrojtura ndër-kufitare në masivin malor Sharr-Korab ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ky masiv është zona më e madhe e mbrojtur në Evropë, me rreth 230,000 ha, respektivisht në Parkun Kombëtar Mali Sharrit (PK) në Kosovë, parqet kombëtare të Malit të Sharrit dhe Mav...

Takimi përmbyllës i projektit “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt Zero Mbetje”.

Takimi përmbyllës i projektit “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt Zero Mbetje”.U mbajt konferenca përmbyllëse e projektit “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt Zero Mbetje”, financuar nga Bashkimi Europian, në kuadër të Programit IPA i bashkëpunimit ndër-kufitarë Mali Zi – Shqipëri, dhe zbatuar nga Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF...

Nje copez e mbeshtetjes nga projekti “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt zero mbetje”

Koshat, set kompostimi, qeset plastike, qendra e riciklimit, presa e presimit të mbetjeve plastike dhe metalike, pika e kompostimit të mbetjeve organike janë një pjesë e mbështetjes që projekti “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt zero mbetje”, financuar nga Bashkimi Europian, në kuadër të Programit IPA i bashkëpunimit ndër-kufitarë Mali Zi – Shqipëri, k...

Plani per menaxhimin e mbetjeve ne filozofine "Zero Mbetje"

Njesia Administrative Margegaj, ka hartuar planin per menaxhimin e mbetjeve ne filozofine “zero mbetje”, duke percaktuar rregullat qe perfshijne edhe grumbullimin, ndarjen ne burim, kompostimin, dhe riciklimin. Ky plan eshte ne kuader të projektit " SHQIPËRIA DHE MALI I ZI me ZERO Mbetje, konkretisht ne Shqiperi me nismen Valbona pa Mbetje", financ...

Nenshkrimi i Mareveshjes se bashkepunimit mes Fondacionit ALCDF dhe Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Kemi kënaqësinë të ndajmë sot me ndjekësit tanë, momentet e nënshkrimit të Marrëveshjes së bashkëpunimit mes Fondacionit ALCDF dhe Parkut Kombëtar të Malit të Sharrit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura në Malin Sharr, Mavrovë dhe Korab-Koritnik” financuar nga PO...

Request for offer(s): Ref. No: EA_043/ 1.6, 3.1, 6.1 & 6.2

Request for offer(s): Ref. No: EA_043/ 1.6, 3.1, 6.1 & 6.2 Type of services: Services provider expertise on Organization Strengthening (OS) andleadership skills of Sharr-Korab PAs managers.Description of servicesAlbanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in partnership with localorganizations of CSCD (Center for Sustainable Community De...

Takim ne zyren e Parkut te Malit te Sharrit mbi projektin "Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikun ».

Parku Kombetare i Malit te Sharit eshte parku me i ri ne Ballkan, por me nje ekip plot pasion po arrin te beje punen e shume viteve dhe me shume standarte. Ibrahim Dehari eshte drejtori i Parkut qe pa dallim hirarkie punojne ne nje skuader me Anelen, Altinin dhe Arbeniten per te bere te mundur qe e gjithe popullsia e 7-te komunave te jete perfitues...

Takim me kryetarin e Komunes Bogovinje ne kuader « Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikun ».

Takimi me kryetarin e Komunes se Bogovinjes, ne Maqedonine e Veriut u mbajt sot ne zyren e Kryetarit te Komunes Z. Besnik Emshiu dhe Z. Shuip Marku, kordinatori lokale i projektit « Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikun ». Projekti kerkon qe te permiresoje qever...

Takime në Dibër dhe Kukës në kuadër të « Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikun ».

Fondacioni Shqiptarë i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF), dhe organizata partnere LAG "Dibra Turistike", kane mbajtur takime me aktorët kyc lokale te shoqerise civile, bashkive, njesive administrative ne Diber dhe Kukes per realizimin e projektit « Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndër-kufitare në Malin e Sharrit...