Vazhdimi aktiviteteve te monitorimit të zonave të mbrojtura nga ndërhyrjet ilegale, projekti PONT


Description

Vazhdon mbështetja e veprimtarive monitoruese në masivin e mbrojtur Sharr-Korab.
Mbështetja për aktivitetet e monitorimit të zonave të mbrojtura nga ndërhyrjet ilegale, kontrollin e territorit dhe identifikimin dhe vezhgimin e zjarreve apo risqeve të tjera natyrore, është një nga veprimtaritë kryesore të punës së administradës së Parqeve Kombëtare.
Për të rritur ↗ efikasitetit dhe efektivitetin në masat monitoruese në Parkun kombëtarë Mali i Sharrit, ALCDF mbështeti me pajisje droni ekipin e këtij parku. Kjo mbështetje do të vazhdojë edhe me krijim strukturash patrullimi të përbashkët, dhe me rrjete të vezhguesve dhe mbikqyrësve nga vetë banorët e fshatrave në zonat e mbrojtura.
Kjo mbështetje ishte në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikut”, financuar nga programi PONT – Prespa Ohrid Nature Trust, zbatuesit e projektit ALCDF dhe partnerët CSCD dhe LAG Dibra Turistike.
Prespa Ohrid Nature Trust - PONT
Shar Mountain National Park
Mavrovo-Nationalpark
CSCD
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Agjencia Kombëtare e Pyjeve
Adzm Diber
AdZM Kukes
@followers
@top fans

  • Region:

    • Kukes

More News & Updates