Kerkese per oferte, Dizenjim dhe printim për materiale informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese.


Description

Fondacioni ALCDF, në kuadër të zbatimit të projektit “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, kërkon të përgatisë materiale të ndryshme informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese.

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me firmë dhe vulë, në zarf të mbyllur të vulosur, dorazi, pranë zyrave të organizatës sonë jo më vonë se data 20 Dhjetor 2023, ora 16.30,  në adresën:  Rr. Shyqyri Ishmi, Pall Shpresa, 24/4, Tiranë.

Për cdo pyetje apo sqarim të mëtejshëm, lutemi na kontaktoni në numrin e telefonit: 355 44518628 ose në adresën [email protected]  deri në datë 15 Dhjetor 2023.

Ne linkun bashkangjitur do te gjeni kerkesen per oferte me te detajuar.:

https://docs.google.com/document/d/1lauG3yfe0aYP3VHE9_X0XOijzaq6R5Ik/edit?usp=sharing&ouid=102061474437308431288&rtpof=true&sd=true

  • Region:

    • Tirane

More News & Updates