Takime me komunitetin ne Zhirovnice per bashkepunim nderkufitar me zonen e Rabdishtit e Maqellares ne kuader te PONT Projekt.

“Zonat e mbrojtura për komunitetin” është synimi kryesor i një menaxhimi të mirë të këtyre territoreve. Me një përvojë shumëvjecare, që në vitin 1948 kur është shpallur Parku Nacional i Mavrovës, ka shumë arritje dhe zhvillime profesionale, dhe kontaktet dhe komunikimi me komunitetin janë shikuar një hallkë kyce e menaxhimit të Parkut. Zhirovnica...

Takimet ndërgjegjësuese me shkollat në zonat e Mbrojtura të Korab-Koritnik, në Njesite Administrative Maqellare dhe Kastriot ne kuader te projektit PONT

Vazhdojnë takimet ndërgjegjësuese me shkollat në zonat e Mbrojtura të Korab-Koritnik, në Njesite Administrative Maqellare dhe Kastriot. Zonat e Mbrojtura janë shtëpia e flores dhe faunes të kërcënuara dhe të pazëvendësueshëm ne planet. Prandaj Zonat e Mbrojtura, janë të njohura me të drejtë si qendra të ruajtjes së habitateve që janë jetike për mbi...

Hapja sezonit turistik ne Bashkine Bulqize dhe Mbeshtetje per pjesmarjen e artizaneve ne panairin e Sezonit Turistik te mbeshtetur nga Ambasada Australiane ne Itali.

Dita e djeshme shënoi hapjen e sezonit turistik për Bashkinë e Bulqizës me një event të larmishëm, plot festime, këngë dhe valle, si dhe një panair të produkteve lokale dhe artizanale. Në panair morën pjesë gra artizane dhe prodhuese të produkteve tradicionale, të cilat patën mundësinë jo vetëm të promovojnë dhe të shesin punimet e tyre, por edhe t...

Trainimi i lidershipit dhe menaxhimit për Aktorët Mjedisorë të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura në rajonin ndërkufitarë të masivit Sharr-Korab. PONT Projekt

Mbahet trainimi i lidershipit dhe menaxhimit për Aktorët Mjedisorë të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura në rajonin ndërkufitarë të masivit Sharr-Korab.Përfaqësues nga Administrata e ZM, strukturat e co-menaxhimit, dhe Shoqëria Civile nga Parku Kombëtarë i Malit të Sharrit, Parku Kombëtarë i Mavrovës, dhe Parku Natyrorë Korab - Koritnik për ditë me...

Trainim mbi Agro-Turizmin dhe promovimin e marketingut te artizaneve ne Bulqize mbeshtetur nga Ambasada Australiane ne Itali

Pas një sërë sesionesh sensibilizuese personalisht me artizanët e Bulqizës, të shtunën e kaluar gratë dhe vajzat e përfshira në produktet artizanale dhe tradicionale, u mblodhën së bashku për të ndarë dhe mësuar nga përvojat e njëra-tjetrës dhe për të diskutuar për potencialet e mëdha të zonës për aktivitete nё agro-turizёm. Gratë theksuan rëndësin...

Lehtesim i organizimit te Festivalit Folklorik te Gollobordes ne Ostren i Madh mbeshtetur nga Ambasada Australiane ne Itali

Kënaqësi e veçantë të ishim kontribues në aktivitetin e organizuar në Ostren në festën e përvitshme. Të bashkohemi së bashku për të festuar pasurinë e traditës dhe kulturës duke ruajtur dhe promovuar thesaret kulturore që na bëjnë unikë dhe krenarë. A great pleasure to support the activity organized in Ostren in the festival organized every year....

Takime me komunitetet e fshatrave ne zonat e masivit Sharr-Korab ne kuader te projektit PONT

omunitetet e fshatrave që janë në zonat e mbrojtura të masivit Sharr-Korab janë aktorët kyç për menaxhimin e mirë të këtyre zonave të mbrojtura. Këto ditë me banorët e fshatrave në Dibër, janë organizuara takime sensibilizuese dhe informuese për rolet, shërbimet, përfitimet dhe detyrimet e komunitetit në mbrotjen dhe administrimin e mirë të këtyre...

Takimi i dytë me Këshillin e Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë te Mavrovës

Me date 29.03.2024 u mbajt takimi i dytë Këshilli të Palëve të Prekura në Parkun Kombëtarë te Mavrovës në kuadër të procesit të diskutimit të gjetjeve, zonimit, strategjive të studimit të valorizimit, që është një nga hapat e planit të menaxhimit të këtij parku, që mbështetet nga Global Conservation, MED dhe Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifi...

Vazhdimi aktiviteteve te monitorimit të zonave të mbrojtura nga ndërhyrjet ilegale, projekti PONT

Vazhdon mbështetja e veprimtarive monitoruese në masivin e mbrojtur Sharr-Korab.Mbështetja për aktivitetet e monitorimit të zonave të mbrojtura nga ndërhyrjet ilegale, kontrollin e territorit dhe identifikimin dhe vezhgimin e zjarreve apo risqeve të tjera natyrore, është një nga veprimtaritë kryesore të punës së administradës së Parqeve Kombëtare.P...

Kerkese per oferte Droni

Fondacioni ALCDF, në kuadër të zbatimit të projektit “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, kërkon të bleje një paisje Dron për monitorimin e zonave të mbrojtura me specifikimet teknike si në dokumentin bashkangjitur:https://docs.google.com/document/d/1UlckW_q0BhfMMBsibNDoIhtwcyTdok2n 

Tryezë e rrumbullakët me studjuesit, shkencëtarët, organizata të shoqërisë civile dhe specialist të zonave të mbrojtura në masifin Sharr-Korab.

Tryezë e rrumbullakët me studjuesit, shkencëtarët, organizata të shoqërisë civile dhe specialist të zonave të mbrojtura në masifin Sharr-Korab.Sharr-Korab është i bukur në cdo stinë, prandaj edhe për promovuesit e turizmit, ky njihet edhe si Shtegu i ngjyrave. Në Mavrovën e mbulur me borë, me 5 Mars 2024, u mbajt tryeza e rrumbullakët, me pjesëmarr...

Takim me organizatat ne mbrojtjen e vlerave te biodiversitetit në zonat e mbrojtura nё masivin malor Sharr -Korab

Tryezë e rrumbullakët pёr tё vlerësuar nevojat për bashkërendim të punës kërkimore me ato menaxheriale, pёr mirё-menaxhimin e Zonave Mbrojtura (ZM) në masifin Sharr-Korab.Në Peshkopi u mbajt me 1 Mars 2024, tryeza e rrumbullakët, me pjesëmarrjen e individëve dhe organizatave që kontribojnë me hulumtime apo punë kërkimore shkencore në mbrotjen e vl...

Takimi i parë ndër-kufitarë të Partnerëve Strategjik për qeverisjen e mirë të zonave të mbrojtura të masivit malorë Sharr-Korab.

Fondacioni ALCDF në kuadër të programit PONT – Prespa Ohrid Nature Trust, me datë 19 Dhjetor 2023, organizoi në Tiranë, takimin e parë ndër-kufitarë të Partnerëve Strategjik për qeverisjen e mirë të zonave të mbrojtura të masivit malorë Sharr-Korab.Sharr-Korab i shtrirë në zonat e mbrojtura të Parkut Kombëtar të Sharrit në Kosovë, Parku Kombëtar i...

Takime me komitetet e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Dibër dhe Kukës ne kuader te projektit te financuar nga PONT

Organizohen takimet me komitetet e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Dibër dhe Kukës.Me datë 7 Dhjetor 2023, në Prefekturën e Qarkut Dibër nën drejtimin e Prefektit Z. Nexhbedin Shehu u mbajt takimi i komitetit te menaxhimit të Zonave të Mbrojtura e thirur me iniciativën e ALCDF, për të diskutuar dhe analizuar mënyrën e funksionimit të deritanis...

Request for offer(s): Ref. No: EA_043/2.1 & 2.2

Request for offer(s): Ref. No: EA_043/2.1 & 2.2Type of services: Services Provider expertise for identification of needs and opportunitiesfor joint activities with PA offices technical staff, and researchers, in Sharr-Korab PA's target area.Description of servicesAlbanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in partnership with localorgani...

Takim me Drejtori i Përgjithshëm, z.Artur Kala te Agjencisë Kombëtare të Pyjeve ne kuader te zbatimit te projektit nga PONT

Në Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, Drejtori i Përgjithshëm, z.Artur Kala, priti përfaqësuesit e Fondacionit #ALCDF, Znj.Lindita Manga, Drejtore e këtij Fondacioni dhe Z. Besnik Alku, Menaxher Projekti.Në takim u diskutua rreth Projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura ndërkufitare në malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-...

Kerkese per oferte, Dizenjim dhe printim për materiale informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese.

Fondacioni ALCDF, në kuadër të zbatimit të projektit “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, kërkon të përgatisë materiale të ndryshme informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj me firmë dhe vulë, në zarf të mbyllur të vulosur, dorazi, pranë zyrave të...

Promovimi i nismes "Margegaj pa mbetje"

RTSH eshte televizioni kombetare Shqiptare, i cili ka promovuar nismen "Margegaj pa mbetje" ne nje nga kronikat e saja ne RTSH 24. IPA Cross-border Cooperation Programme Montenegro - AlbaniaRegionalna razvojna agencija/RDA Bjelasica, Komovi, ProkletijeZero Waste Montenegrohttps://www.youtube.com/watch?v=WuH0HksgAcI

Takimi 1 i grupit te koordinimit dhe operimit te Zonave te Mbrojtura nder-kufitare në masivin malor Sharr-Korab ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Mbahet takimi i parë i Grupit të Koordinimit dhe Operimit të Zonave të Mbrojtura ndër-kufitare në masivin malor Sharr-Korab ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ky masiv është zona më e madhe e mbrojtur në Evropë, me rreth 230,000 ha, respektivisht në Parkun Kombëtar Mali Sharrit (PK) në Kosovë, parqet kombëtare të Malit të Sharrit dhe Mav...

Takimi përmbyllës i projektit “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt Zero Mbetje”.

Takimi përmbyllës i projektit “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt Zero Mbetje”.U mbajt konferenca përmbyllëse e projektit “Mali i Zi dhe Shqipëria drejt Zero Mbetje”, financuar nga Bashkimi Europian, në kuadër të Programit IPA i bashkëpunimit ndër-kufitarë Mali Zi – Shqipëri, dhe zbatuar nga Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF...